Một ngày ở Vườn | 14.4.2020: Dọn lại gian bếp nhỏ

Một ngày ở Vườn | 14.4.2020: Dọn lại gian bếp nhỏ

Một ngày ở Vườn: Mỗi ngày là một niềm vui 

14.4.2020: Yêu thêm gian bếp nhỏ

Dọn lại góc nhỏ ở Vườn, có bếp, có gạc-măng-rê, có thêm cây và còn vài điều nhỏ nhỏ khác nữa chuẩn bị hoàn thiện.

Vườn cũng không quên chăm các hạt giống mới ươm hôm trước. Chưa được 14 ngày mà đã nảy mầm. Nhìn những chiếc lá nhỏ, dễ thương và đầy niềm vui.

Vì đủ nắng hoa sẽ nở, nên cuộc đời là để yêu thương mọi điều tốt đẹp.

P/s: Vườn không ghét bếp ạ.

Cùng trồng cây để mang phủ xanh không gian. Cây trong hình là chuối rẻ quạt, Vườn hay gọi như vậy.

Một góc có đủ bếp lò, nồi đất và cả gạc-măng-rê.

Góc bên đây, gần hơn với bếp lò.

Không quên chụp tấm hình hạt ươm đã nẩy mầm.

Chụp cận hơn để thấy đất trồng là đất đỏ.
Anh chị có thể liên hệ, Vườn cung cấp loại đất này nè.

__

Một ngày ở Vườn Nhà Gốm - chuyên mục mỗi ngày một niềm vui tại nơi có gốm

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 Website: www.vuonnhagom.vn