Liên hệ

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA VƯỜN NHÀ GỐM

A - KHÁCH HÀNG

Khách hàng có thể đến Vườn trực tiếp theo địa chỉ hoặc liên hệ với Vườn qua các kênh liên lạc dưới đây:

 120/4 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

 02742461274

 Vườn Nhà Gốm

 sanxuat@vuonnhagom.vn | vuonnhagom@gmail.com

 Google map


• Dùng dịch vụ như Grab, từ khóa đến Vườn là "Vườn Nhà Gốm":

B - ĐỐI TÁC CUNG CẤP VÀ VẬN CHUYỂN

Các đối tác cung cấp và vận chuyển có nhu cầu hợp tác, có thể liên hệ Vườn Nhà Gốm qua kênh liên lạc duy nhất sau:

 120/4 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

 02742461274 

 doitac@vuonnhagom.vn