Bàn Xoay Gốm, Lò Nung

 Bàn xoay gốm, H50cm  Bàn xoay gốm, H50cm