Một nơi có gốm

Khi đón tia nắng đầu tiên nhắc một ngày bất chợt lang thang bắt gặp một nơi có gốm.

☘️ 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương | 0274.246.1274 | Fb: Vườn Nhà Gốm

Liên hệ
Một nơi có gốm