Trải Nghiệm Làm Gốm

Workshop làm gốm | 5 lý do nên trải nghiệm workshop làm gốm

Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑎𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑟𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑛𝑎̂𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜: Làm gốm mang lại cơ hội để...

Workshop làm gốm | Thú vị 4 địa điểm học làm gốm

𝐇𝐚𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐫𝐚𝐦𝐢𝐜𝐬Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉: 116/19𝐴 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑜𝑎̉𝑛, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 3, 𝑇𝑝. 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎTiệm gốm nhỏ xinh xắn này thuộc quyền sở hữu của anh...