Vuonnhagom.Studio

TV.Series 102 | Xoay gốm cùng Vườn #1

TV.Series101 là những câu chuyện kể về quá trình làm gốm thủ công thì TV.Series102 là những trình diễn xoay gốm ở Vườn, mong chúng...