Media - Video

Livestream #10 | Mở lò sáng thứ Ba

Ở Xưởng, những buổi livestream giúp mọi người hiểu rõ hơn về nghề gốm thủ công, tận mắt chứng kiến những con người đang theo...