Một ngày ở Vườn | 06.05.2020: Chiều nay Vườn nhóm bếp kho thịt

Một ngày ở Vườn | 06.05.2020: Chiều nay Vườn nhóm bếp kho thịt

Một ngày ở Vườn: Mỗi ngày là một niềm vui

06.05.2020: Chiều nay Vườn nhóm bếp kho thịt. Hẹn anh chị sáng mai có nồi thịt kho hột vịt thiệt ngon........


Thịt là được ướp trước.

Sau đó là nhóm bếp.


Củi khô nên đốt một lần là cháy luôn.


Còn đây là nồi trứng luộc.

Nhóm được một bếp là sang ra thêm được (nhiều) bếp nữa.

__

Một ngày ở Vườn Nhà Gốm - Mỗi ngày một niềm vui tại nơi có gốm

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
🏡 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
☎️ 0274 246 1274 
👉 Website: www.vuonnhagom.vn