Một ngày tại Vườn | Không gian Vườn Nhà Gốm sau cơn mưa chiều

Một ngày tại Vườn | Không gian Vườn Nhà Gốm sau cơn mưa chiều

Kết thúc một ngày ở Vườn Nhà Gốm Lái Thiêu là cơn mưa chiều, sau đó là một không gian gốm sau mưa dễ chịu khó bắt gặp ở đâu khác, chụp được một chú ếch, xong rồi thì trời vừa chập choạng tối.

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)
| Website: www.vuonnhagom.vn

← Bài trước Bài sau →