Một ngày tại Vườn | Buổi sáng năng suất, soạn hàng chén bát cho nhà hàng, quán ăn

Một ngày tại Vườn | Buổi sáng năng suất, soạn hàng chén bát cho nhà hàng, quán ăn

Buổi sáng năng suất tại Vườn

Soạn và đóng hàng cho khách nhà hàng, quán ăn, cần chén bát Lái Thiêu Nam bộ số lượng lớn.

Chén bát được Vườn đóng cẩn thận trong Pallet gỗ chắc chắn, 6 mặt lót giấy carton, phủ rơm bên trong. Các xâu chén gọn gàng thẳng tắp, để về nhà mới.

___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Email: vuonnhagom@gmail.com
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →