Kho gốm, Xưởng gốm thủ công Nam bộ tại Vườn Nhà Gốm Lái Thiêu

Kho gốm, Xưởng gốm thủ công Nam bộ tại Vườn Nhà Gốm Lái Thiêu

Video ngắn quay lại kho gốm và Xưởng gốm thủ công mỹ nghệ Nam bộ tại cửa hàng Vườn Nhà Gốm 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương.

___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →