Checkin Vuonnhagom | Một nơi có gốm, có gì nhỉ? Có những điều hay ho không ai nghĩ đến

Checkin Vuonnhagom | Một nơi có gốm, có gì nhỉ? Có những điều hay ho không ai nghĩ đến

Checkin Vietnam! Checkin Vuonnhagom

Một ngày, anh quần hoa trên xe cub đi lạc đến một nơi có gốm. Anh là cameraman, lạc lối, anh để lại những góc quay thật đẹp, thật lạ lùng tại một nơi có gốm.

___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →