Gia đình đến Vườn Nhà Gốm trải nghiệm làm gốm thủ công, tự tay làm gốm

Gia đình đến Vườn Nhà Gốm trải nghiệm làm gốm thủ công, tự tay làm gốm

 

Gia đình nhiều thế hệ, tạo khoảnh khắc riêng đáng nhớ, bằng việc cùng nhau đến Vườn trải nghiệm không gian gốm Nam bộ, tham quan quy trình làm gốm thủ công và tự tay làm sản phẩm gốm yêu thích.

___

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn

| Các cửa hàng: https://vuonnhagom.vn/pages/lien-he

| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat

← Bài trước Bài sau →