Tô hoa nâu, C8 x R18cm  Tô hoa nâu, C8 x R18cm
 Tô tượng hoa nâu  Tô tượng hoa nâu
 Tô viền xanh  Tô viền xanh