TV.Series101 | Làm Gốm Thủ Công - Chuyện anh canh lò phần 1: Vô lò

TV.Series101 | Làm Gốm Thủ Công - Chuyện anh canh lò phần 1: Vô lò

Series 101: Chuỗi bài giới thiệu các công đoạn cơ bản của quá trình làm gốm thủ công tại Vườn Nhà Gốm.

Thật lâu rồi Series101 của Vườn mở trở lại. Lần này, Vườn giới thiệu một công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất gốm thủ công là "Vô lò".

Vô lò đòi hỏi người thợ gốm phải "cảm giác thân thuộc" với lò, với sản phẩm và cả tinh tế, kỹ lưỡng trong quá trình xếp sản phẩm sau cho đẹp, cho khéo và đúng ý đồ.

___

👉 Hướng dẫn làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký