TV.Series101 | Làm Gốm Thủ Công - Chuyện anh canh lò phần 2: Ra lò

TV.Series101 | Làm Gốm Thủ Công - Chuyện anh canh lò phần 2: Ra lò

Series 101: Chuỗi bài giới thiệu các công đoạn cơ bản của quá trình làm gốm thủ công tại Vườn Nhà Gốm.

Tiếp nối công đoạn vô lò, Vườn sẽ cùng ra lò. Tuần tự các sản phẩm hoàn thiện, nâng niu từng chút một, xem thành quả của một quá trình dài. Đó là một trong những cảm giác khó giải thích được của quá trình làm gốm thủ công. Hãy cùng Vườn xem từng sản phẩm được lấy trong lò ra sẽ thế nào.

___

👉 Hướng dẫn làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký