Khắc gốm - Trang trí trên gốm thủ công mỹ nghệ Nam bộ

Khắc gốm - Trang trí trên gốm thủ công mỹ nghệ Nam bộ


Khắc trên gốm là hình thức trang trí đề tài trên gốm bằng cách khắc âm lên bề mặt gốm để khô trước khi chuyển sang giai đoạn chấm men màu.

Khắc trên gốm thực hiện như thế nào và vì sao một sản phẩm có lối trang trí khắc lại có giá trị cao? Mời mọi người cùng xem video chị khắc hoa, dây lá trên bình gốm thủ công nhé!
___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →