Chuyện Sản Xuất Gốm Thủ Công | Một ngày tại Xưởng gốm xem cách làm đĩa gốm thủ công

Chuyện Sản Xuất Gốm Thủ Công | Một ngày tại Xưởng gốm xem cách làm đĩa gốm thủ công

Cũng không nghĩ câu hỏi của khách "Khi nào có" đôi khi lại khó trả lời như vậy. Bộ sản phẩm Tết nay do Vườn thực hiện, được khách hàng rất yêu thích.

Dù cố gắng hoạt động tối đa công suất nhưng vẫn ra lò không kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Yếu tố sản xuất thủ công làm giới hạn số lượng nhưng cũng là câu trả lời dễ hiểu về giá và giá trị của sản phẩm gốm thủ công Nam bộ.

Đễ dễ hiểu hơn thì cùng nhau xem một ngày tại Xưởng gốm, đi qua các công đoạn làm sản phẩm đĩa gốm khắc bách hoa thủ công.


___
Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm
| Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương
| Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

| Website: www.vuonnhagom.vn
| Liên hệ đặt sản xuất: https://vuonnhagom.vn/pages/hang-dat-san-xuat
← Bài trước Bài sau →