VƯỜN NHÀ GỐM - ĐIỂM ĐẾN VUI CHƠI 30.04 & 01.05 DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI!

VƯỜN NHÀ GỐM - ĐIỂM ĐẾN VUI CHƠI 30.04 & 01.05 DÀNH CHO MỌI LỨA TUỔI!

🏖 Vườn có nghỉ lễ 𝟑𝟎/𝟒 - 𝟎𝟏/𝟎𝟓 không? - Vườn không, Vườn mở cửa xuyên lễ đón khách.

🏖 Vườn có 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒕𝒉𝒖 dịch vụ ngày lễ không? - Vườn 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒂̆𝒏𝒈, 𝑽𝒖̛𝒐̛̀𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒎.

🔥🔥 Tổng hợp 𝟓 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 các gia đình đến Vườn xõa "xì chét" trong 𝟓 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ lễ:

🔥 No.1: Trải nghiệm𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐨̂́𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠, thử thách bản thân lần đầu chạm tay vào gốm, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟓% phí trải nghiệm;

🔥 No.2: Du hành thời gian, 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐱𝐮̛𝐚 với toàn bộ kí ức gia đình và những điều thân thuộc tại không gian "𝐂𝐡𝐨̛̣ 𝐍𝐠𝐨̣𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐁𝐨̣̂";

🔥 No.3: 𝐒𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐮 𝐠𝐨̂́𝐦 trồng cây đánh tan nóng hè, chỉ từ 𝟔𝐤/𝐜𝐡𝐚̣̂𝐮, 𝐦𝐮𝐚 𝟓 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏;

🔥 No.4: Khám phá Đ𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮́ 𝐠𝐨̂́𝐦 sân vườn và những điều siêu cấp dễ thương;

🔥 No.5: Các chương trình mua sắm gốm mừng đại lễ 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟓𝟎%;

Đây là một ngày, một dịp, một kỳ đáng để nghỉ ngơi giữa năm, để đi chơi, để về nhà, để trải nghiệm trước khi bước vào chuỗi ngày hè nhiều mưa và rực nắng!

__

🏡 Định vị: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

https://maps.app.goo.gl/K7iz2Qg3jHbg8Hwk7

__

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm

🏡 Zalo: 0976 035 247 - 0961 715 988 | 8h - 19h00

🏡 Vuonnhagom.studio : Tổ chức workshop làm gốm | Zalo Workshop: 0968 324 288 | 8h - 17h

🌐 Website: www.vuonnhagom.vn

🎵 Tiktok: https://www.tiktok.com/@vuonnhagom.home_garden

← Bài trước Bài sau →