Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7

290,000₫

Mô tả

Mô tả sản phẩm:

Là Tượng Rồng được thực hiện kết hợp bởi Xưởng Thủ Biên và Trung tâm Đào tạo nghề gốm thủ công Vườn Nhà Gốm Studio thực hiện.

Tượng được thực hiện ở một phiên bản vui vẻ, đáng yêu với những màu sắc rực rỡ.

Bộ 3 được tạo hình theo hành động Tam Không - Không nghe, không thấy, không nói.

- Quy cách: C15 x R7

- Họa tiết/ màu sắc: Thực hiện thủ công

 

 

 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7
 Tượng Rồng tạo hình đáng yêu, Gốm thủ công, Gốm Thủ Biên, C12xR7