Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10

95,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Mô tả sản phẩm:

- Quy cách: R10xC15;

- Họa tiết: Vẽ tay họa tiết gà trống;

- Thành phần: Cung cấp theo bộ (tách và dĩa), tách/dĩa lẻ;

- Thực hiện: Được thực hiện thủ công vẽ họa tiết bởi Cô Yến, nghệ nhân vẽ gốm dân gian có hơn 40 năm kinh nghiệm, đang làm việc tại xưởng Thủ Biên (thuộc Vườn Nhà Gốm);

- Ứng dụng: Tách uống trà.

 

 

 

 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10
 Tách uống trà Thủ Biên, thực hiện vẽ thủ công họa tiết gà trống, Gốm Thủ Biên, C15xR10