Bình bưởi ù xanh dương, trắng ngà, xanh ngọc, gốm Nam Bộ, R15xC28cm
 Bình bưởi ù xanh dương, trắng ngà, xanh ngọc, gốm Nam Bộ, R15xC28cm
 Bình bưởi ù xanh dương, trắng ngà, xanh ngọc, gốm Nam Bộ, R15xC28cm
 Bình bưởi ù xanh dương, trắng ngà, xanh ngọc, gốm Nam Bộ, R15xC28cm