Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ hai làm đẹp sản phẩm

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ hai làm đẹp sản phẩm

#Day2 

Ngày thứ hai của khóa học làm gốm dài hạn 16 buổi, học viên được làm gì?

Học viên tiến hành "làm đẹp" cho sản phẩm xoay của buổi 1 và trang trí sản phẩm.

___

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

← Bài trước Bài sau →