Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ ba tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nặn gốm

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ ba tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nặn gốm

#Day3 

Học viên sẽ tạo hình sản phẩm bằng phương pháp nặn gốm. Đây là buổi học được học viên mong chờ nhất vì các bạn sẽ được tự tay làm nên những đồ vật mà mình thích dựa trên sự sáng tạo của riêng mình.

Đó có thể là hũ mứt, ngôi nhà hay những con thú nhỏ đáng yêu,...

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

← Bài trước Bài sau →