Nhớ về ký ức Lái Thiêu - Bình Dương xưa

Nhớ về ký ức Lái Thiêu - Bình Dương xưa

Gom góp kí ức của Lái Thiêu - Bình Dương những vài chục năm trước.

Những bức ảnh trắng đen, nhòe màu, mất nét, duy nhất chỉ còn cảnh vật, không gian, con người thì cũng dần biến động theo thời gian.

Nhưng kí ức của một vùng đất thì còn sống mãi với những điều thân thuộc như mới hôm qua.

 

 

Bài sau →