Vườn Nhà Gốm Seri102 | Xoay gốm cùng Vườn #6 - Xoay bình 4 khoang | Throwing pottery, new form

Vườn Nhà Gốm Seri102 | Xoay gốm cùng Vườn #6 - Xoay bình 4 khoang | Throwing pottery, new form

Vườn Nhà Gốm Seri 102 là những trình diễn xoay gốm ở Vườn, những kỹ thuật xoay gốm rất đặc biệt, mang một trải nghiệm giải trí  theo tinh thần mới cho người xem khắp mọi nơi.

👉 Hướng dẫn làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất của Vườn Nhà Gốm: Youtube Channel

🏡 Đăng ký workshop gốm: Đăng ký

← Bài trước Bài sau →