Tượng Phật men xanh cobalt, C45 x R25cm
 Tượng Phật men xanh cobalt, C45 x R25cm
 Tượng Phật men xanh cobalt, C45 x R25cm