Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn, sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm

SKU: SP001713
37,500,000₫

Mô tả

• Quy cách: H45 cm

• Xuất xứ: Gốm thủ công điêu khắc độc bản do nghệ nhân Nam Bộ thực hiện

• Màu sắc: Màu men nâu hoàng hôn, nung lò củi

.• Tác giả: Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung

 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm
 Tượng Đạt Ma đứng men màu nâu hoàng hôn,  sản phẩm điêu khắc độc bản, H45 cm