Tượng chú hề đội nón trang trí Halloween, R30xC33 cm
 Tượng chú hề đội nón trang trí Halloween, R30xC33 cm