Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu "Hương vị quê nhà"

483,000₫

Mô tả

Bao gồm các sản phẩm sau:
1. Chén cơm hoa tím (C5,5xR12): 10 cái
2. Chén chấm (R7xC3): 5 cái
3. Tô lớn hoa tím (R18,5xC8): 1 cái
4. Tô tượng hoa tím (R20xC7): 1 cái
5. Dĩa trung hoa tím (R17xC3): 2 cái
6. Dĩa lớn hoa tím (R20xC3,5): 2 cái
7. Voi tăm xưởng Thủ Biên: 1 cái
8. Thố tư 16x16: 1 cái

Bộ sản phẩm của ký ức và hoài niệm, dễ dàng bắt gặp trong nhiều gia đình Nam bộ xưa.

Xem thêm Đặc tính của dòng sản phẩm Chén bát Lái Thiêu, tại đây.

 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu
 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu
 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu
 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu
 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu
 Bộ chén bát hoa tím, chén bát Lái Thiêu