Nhím con ngộ nghĩnh Tlip, D10cm
 Nhím con ngộ nghĩnh Tlip, D10cm
 Nhím con ngộ nghĩnh Tlip, D10cm