Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm

SKU: SP002521
98,000₫

Mô tả

• Quy cách: Bộ 6 dụng cụ như ảnh để làm gốm tại nhà

__

Khi có bộ dụng cụ làm gốm tại nhà, gia đình có thể cùng nhau làm gốm, thỏa sức sáng tạo những điều mới và vui với đất.

Vườn hướng dẫn chi tiết các bước nặn chậu gốm hình ngôi nhà đặt lên bàn học, tủ sách : Nặn chậu gốm hình ngôi nhà

👉 Hướng dẫn Ở nhà làm gốm: Ở nhà làm gốm

👉 Dụng cụ làm gốm tại nhà: Dụng cụ làm gốm

🏡 Video mới nhất: Youtube Channel

 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm
 Bộ 6 dụng cụ làm gốm, cạo nguội, xu gốm