Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19

SKU: SP002148
1,350,000₫
Màu sắc:
Vật liệu:

Mô tả

Thông tin Sản phẩm:

-  Dáng voi: 2 dáng, Đôn vòi lên - Đôn vòi xuống.

-  Màu sắc: Thạch trổ bông, trắng ngà, xanh rạn, đỏ

-  Kích thước: Cao 20cm, Dài 19cm.

___

CHUYỆN ĐÔN VOI XƯỞNG THỦ BIÊN

Khi thực hiện Dự án "Viết lại ký ức gốm Nam Bộ", Xưởng Thủ Biên chọn Đôn voi làm hình mẫu, vì đôn voi quen thuộc, gắn liền với nhiều thế hệ gia đình Nam Bộ. 

Do đó, xứng đáng được chọn để các nghệ nhân xưởng Thủ Biên phục dựng, gửi vào đó vẻ đẹp tinh tế nhất bằng kỹ năng và tình yêu nghề gốm. 

Thời gian xóa nhòa nhiều chi tiết nhưng lại làm rõ những chi tiết khác. Đó là mạch chất liệu cảm xúc để Xưởng thực hiện dự án, làm sao để các hình khối, chi tiết và màu sắc đôn voi giữ nguyên vẹn sự cổ điển, nhưng phải rõ như thật. 

Sự kỹ tính, đầu tư đến từng chi tiết nhỏ, thể hiện được chiều sâu mỹ thuật, hiểu rõ tinh thần sản phẩm và tường tận về chất liệu. Đó là điều kiện cần mỗi khi xưởng Thủ Biên bắt đầu thực hiện dự án quà tặng gốm cao cấp!

 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19
 Đôn voi để bàn, quà tặng gốm cao cấp, Gốm Thủ Biên, C20xD19