Đôn lọng trắng, R30xC44 cm
 Đôn lọng trắng, R30xC44 cm