Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Ché bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm