Cậu bé Noel trơn mũi cao men đỏ, gốm Nam Bộ, H30
 Cậu bé Noel trơn mũi cao men đỏ, gốm Nam Bộ, H30
 Cậu bé Noel trơn mũi cao men đỏ, gốm Nam Bộ, H30