Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên

1,650,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

  • Quy cách: 

        C42xM7 cm

        C37xM6 cm

        C27 x M6 cm

  •  Xuất xứ: Gốm thủ công vuốt tay do xưởng Thủ Biên sản xuất.
  •  Màu sắc: Men nâu chảy ngẫu nhiên. 
  •  Chất liệu: Gốm Nam Bộ.
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên
 Bộ 3 bình độc bản cắm hoa dáng hiện đại, men nâu caramel, xưởng Thủ Biên