Bình vuốt tay, size nhí, men trơn, H12 cm
 Bình vuốt tay, size nhí, men trơn, H12 cm
 Bình vuốt tay, size nhí, men trơn, H12 cm