Bình ù xanh dương, bình cắm hoa, gốm Nam bộ, H25cm
 Bình ù xanh dương, bình cắm hoa, gốm Nam bộ, H25cm