Bình gốm mỹ nghệ Nam bộ, họa tiết khắc Bách Điệp, H60 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Nam bộ, họa tiết khắc Bách Điệp, H60 cm