Bình gốm mỹ nghệ Nam Bộ, khắc thủ công hoạ tiết Bách Điệp, size nhỏ C60 cm

SKU: 0104d4p077
2,450,000₫
 Bình gốm mỹ nghệ Nam Bộ, khắc thủ công hoạ tiết Bách Điệp, size nhỏ C60 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Nam Bộ, khắc thủ công hoạ tiết Bách Điệp, size nhỏ C60 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Nam Bộ, khắc thủ công hoạ tiết Bách Điệp, size nhỏ C60 cm