Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm

2,350,000₫

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

- Xuất xứ: Gốm thủ công Nam Bộ - Xưởng Thủ Biên thực hiện.

- Màu sắc/Họa tiết: Hoa văn khắc chấm hoàn toàn thủ công

- Kích thước: Cao 30cm

- Sản phẩm chỉ có tại Vườn Nhà Gốm.

 Hướng dẫn mua hàng

  Chat với Vườn Nhà Gốm

 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm
 Bình gốm thủ công mỹ nghệ, gốm Thủ Biên, quà tặng, sưu tầm, H30cm