Bình gốm mỹ nghệ Bách hoa bông sáng, H52 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Bách hoa bông sáng, H52 cm
 Bình gốm mỹ nghệ Bách hoa bông sáng, H52 cm