Bình độc bản cắm hoa men giả cổ, xưởng Thủ Biên, C21 x M9

2,250,000₫

Mô tả

  • Quy cách: C21 x M9 cm
  •  Xuất xứ: Gốm thủ công vuốt tay do xưởng Thủ Biên sản xuất.
  •  Màu sắc: Men giả cổ. 
  •  Chất liệu: Gốm Nam Bộ.
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ, xưởng Thủ Biên, C21 x M9
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ, xưởng Thủ Biên, C21 x M9
 Bình độc bản cắm hoa men giả cổ, xưởng Thủ Biên, C21 x M9