Bình độc bản cắm hoa men đa tầng dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C40 x M4

2,850,000₫
 Bình độc bản cắm hoa men đa tầng dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C40 x M4
 Bình độc bản cắm hoa men đa tầng dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C40 x M4
 Bình độc bản cắm hoa men đa tầng dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C40 x M4
 Bình độc bản cắm hoa men đa tầng dáng hiện đại, xưởng Thủ Biên, C40 x M4