Bình độc bản cắm hoa màu xanh bac hà men rạn, xưởng Thủ Biên, C30 x M10

2,350,000₫

Mô tả

  • Quy cách: C30 x M10 cm
  •  Xuất xứ: Gốm thủ công vuốt tay và phương pháp lên men hiện đại do xưởng Thủ Biên sản xuất.
  •  Màu sắc: Xanh bạc hà men rạn. 
  •  Chất liệu: Gốm Nam Bộ.
 Bình độc bản cắm hoa màu xanh bac hà men rạn, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa màu xanh bac hà men rạn, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa màu xanh bac hà men rạn, xưởng Thủ Biên, C30 x M10
 Bình độc bản cắm hoa màu xanh bac hà men rạn, xưởng Thủ Biên, C30 x M10