Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16

1,850,000₫

Mô tả

  • Quy cách: C30 x M16 cm
  •  Xuất xứ: Gốm thủ công vuốt tay và do xưởng Thủ Biên sản xuất.
  •  Màu sắc: Xanh men rạn. 
  •  Chất liệu: Gốm Nam Bộ.
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16
 Bình độc bản cắm hoa dáng ly cúp Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C30 x M16