Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10

2,480,000₫

Mô tả

  • Quy cách: C31 x M10 cm
  •  Xuất xứ: Gốm thủ công vuốt tay và phương pháp khắc chạm họa tiết do xưởng Thủ Biên sản xuất.
  •  Màu sắc: Xanh bạc hà men rạn. 
  •  Chất liệu: Gốm Nam Bộ.
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10
 Bình độc bản cắm hoa dáng Châu Âu, xưởng Thủ Biên, C31 x M10