Bình cắm hoa xương cá, H32cm
 Bình cắm hoa xương cá, H32cm