Bình bầu bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Bình bầu bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Bình bầu bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm
 Bình bầu bách hoa nhỏ, gốm mỹ nghệ Nam bộ, C22 x R20cm