Workshop làm gốm| Cả gia đình nhân ngày lễ 02-09 cùng trải nghiệm làm gốm

Workshop làm gốm| Cả gia đình nhân ngày lễ 02-09 cùng trải nghiệm làm gốm

Chị khách hàng bảo:"Cả nhà yêu thích làm gốm thủ công lâu rồi mà mỗi người mỗi việc, đợi mãi đến ngày lễ mới tranh thủ cùng tham gia được". 

Việc khách hàng chọn lựa đến với lớp học làm gốm của Vườn thay vì dùng thời gian quý báu ngày nghỉ lễ để đi du lịch đây đó làm Vườn không khỏi xúc động. 

Đó là niềm động lực rất lớn giúp Vườn mỗi ngày mỗi cố gắng hơn hoàn thiện và nâng cao dịch vụ và chất lượng lớp học làm gốm. Hy vọng Vườn sẽ đón tiếp được nhiều hơn nữa những tâm hồn yêu gốm thủ công trong thời gian tới nhé. 


🍀🍀🍀

Vườn Nhà Gốm | Một nơi có gốm

|Địa chỉ: 120 Gia Long, Lái Thiêu, Bình Dương

|Số điện thoại: 0274 246 1274 | 0961 715 988 (Zalo)

|Website: www.vuonnhagom.vn

|Tiktok: tiktok.com/@vuonnhagom

|Instagram: instagram.com/vuonnhagom.studio/

|𝐕𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̆́𝐩 𝐦𝐨̣𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧. 


← Bài trước Bài sau →