Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ 8 học viên hoàn thiện sản phẩm của những ngày trước

Nhật Ký Học Làm Gốm Dài Hạn | Ngày thứ 8 học viên hoàn thiện sản phẩm của những ngày trước

#Day8 

Vậy là các anh chị học viên đã xuất sắc hoàn thành nửa chặng đường học làm gốm của khoá dài hạn và đã nắm được những kỹ thuật cơ bản để làm nên 1 sản phẩm gốm.

Dưới đây là một số sản phẩm gốm của học viên dài hạn hoàn thiện tại Vườn vừa ra lò.

__

 Xem không gian Vườn Nhà Gốm tại đây 

 Ảnh các buổi workshop: Ảnh workshop

 Các bài viết: Trải nghiệm làm gốm

🏡 Hotline workshop: 0968 324 288

🏡 Fanpage: https://facebook.com/vuonnhagom.studio

← Bài trước Bài sau →